Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) ve Gizlilik Politikası

Verilerin Gizliliği ve KVKK
 • hafzullah.com.tr, kullanıcıların hafzullah.com.tr sitesi üzerinden ilettikleri kişisel bilgileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) ve “Gizlilik Politikası” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Kişisel bilgiler, adı, soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup kısaca “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır.
 • hafzullah.com.tr, işbu “Gizlilik Politikası” ve “Kullanıcı Sözleşmesi”nde tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır. “Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi”, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilmesi halinde bile hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek bir hale getirilmesidir. hafzullah.com.tr, kişisel bilgileri kendi bünyesinde müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanabilecek ve sadece bu çalışmaların yapılması amacıyla anonim bilgileri 3.kişiler ile paylaşabilecektir.
 • hafzullah.com.tr, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
 • hafzullah.com.tr, kullanıcılara ve kullanıcıların www.hafzullah.com.tr sitesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.
 • hafzullah.com.tr, bu politikayı herhangi bir anda önceden haber vermeksizin KVKK’na uygun olarak değiştirebilir, önemli değişiklikleri web sitesinden duyurabilir.
Ayrıntılar

  İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, hafzullah.com.tr tarafından işletilmekte olan internet sitesi www.hafzullah.com.tr (“İnternet Sitesi”) üzerinden temin edilen hizmetler sırasında İnternet Sitesi kullanıcıları/ üyeleri /ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından hafzullah.com.tr ile paylaşılan veya hafzullah.com.tr’in, Veri Sahibi’nin İnternet Sitesi’ni kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları belirlemek ve Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile diğer ilgili mevzuata uygun şekilde işlenmesini sağlamaktır.

  Veri Sahibi işbu Gizlilik Politikası ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder. Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşulların tarafınızca kabul edilmemesi halinde, İnternet Sitesi’nin kullanımını lütfen derhal sonlandırınız.

VERİ SORUMLUSU KİMDİR?

  Kişisel verilerinizin işlenmesi açısından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu, Cevizlidere Mh. Ceyhun Atuf Kansu Cd. Aras Plaza No:153/24 İzmit / Kocaeli adresinde yerleşik olan hafzullah.com.tr

BİLGİLERİNİZİ NASIL KORUYORUZ

  Kredi kartı detayları, iletişim formu verileri vb. güvenlik gerektiren bilgileri Secure Socket Layer ( SSL) adı verilen şifreleme teknolojisi ile korumaktayız.